"It was amazing enrichment to play with the Agnas brothers. They all have strong personal voices, the whole musical Agnas family is very special."
- Pat Metheny (orkesterjournalen Sweden)


”There is much maturity present within the four of these brothers and even more surprisingly, a real sense of each of their musical identity. This is especially rare and a real joy to hear. It makes me very hopeful for the future of music!”.
- Larry Grenadier


"Deras musik kan vara pampig med storvulna musiksjok och mer sparsamma inslag av melodislingor. Framför allt är det fråga om ett inspirerat ensemblespel med musikalisk frihet. De enskilda insatserna innebär inte jazzgenrens vedertagna och ofta ekvilibristiska solon men utgör självklara inslag i en helhet.”
- SVD 2015


"Alla framträdanden jag har gjort med bröderna har orsakat uppståndelse och det finns ingen tvekan om att det förblir så även i framtiden.
Med mod och mycket humor skapar de ett gemensamt mål. Nämligen att hitta till människors hjärtan”
- Nils Landgren


”Den jazz de presenterar är en underbar mix av mogen musikuppfattning och ungdomligt uppror. (...) De fyra bröderna är i grunden frapperande goda solister, men de har lyckats foga samman sina solistiska incitament till ett fullödigt ensemblespel där de fyra ges stort utrymme att agera i frihet.”
- Nerikes Allehanda 2013


"This is one incredible musical family and a beautiful recording. Wonderful melodies, thoughtful arrangements, sensitive group playing and listening. Highly recommended!"
- Kevin Hays
AGNAS BROS
concerts
about us
contact
facebook